Beleidsopties

In 2012 werden heel wat projecten gerealiseerd waarvan ik er enkele oplijst. Er was de installatie van drie nieuwe operatiezalen. Een volledig gerenoveerde dienst neonatologie werd geopend, een voorbeeld voor het land en zelfs ver daarbuiten. We investeerden verder in robotgeassisteerde chirurgie zowel op campus Sint-Jan als op campus Henri Serruys. De modernisering van onze noodstroominstallatie in 2012 was geen overbodige luxe gezien de dreiging dat ons land op bepaalde momenten zonder stroom zou kunnen vallen. De vernieuwde installatie laat toe om het volledige ziekenhuis totaal onafhankelijk van stroom te voorzien. Er kwam zelfs de vraag om in noodsituaties stroom aan het net te leveren. Zo ziet u maar hoe men in tijden van zonnepanelen en windmolens toch nog bij ons moet aankloppen. Op de campus Henri Serruys werd een volledige nieuwbouw voor consultaties geopend, alsook een cafetaria en een auditorium.

In 2012 evalueerden we samen met een groep medewerkers uit alle geledingen van het ziekenhuis de strategische doelstellingen die we samen vijf jaar eerder opmaakten. Dit was een leerrijke oefening waarbij duidelijk werd dat het ziekenhuis positief evolueert naar zijn doelstellingen. Deze reflectie en evaluatie was nuttig en met de nodige kritische ingesteldheid werden de targets vastgelegd voor de volgende vijf jaar. Het ziekenhuis staat voor innovatie, kwaliteit, klantvriendelijkheid en patiëntveiligheid met een supraregionale uitstraling waar elk van onze campussen een duidelijke rol toebedeeld krijgt en waar de medewerkers ondersteund en begeleid worden door een aangepast en modern personeelsbeleid.

Voor 2013 zijn er opnieuw veel uitdagingen. De verbouwingen worden verdergezet waaronder de poliklinieken en de verpleegeenheden en dit zowel op campus Sint-Jan als op campus Henri Serruys. Belangrijke investeringen in medische apparatuur staan eveneens op stapel. Deze investeringen moeten ons toelaten de supraregionale rol van het ziekenhuis verder uit te bouwen. De consolidatie en uitbreiding van de samenwerkingsakkoorden die we hebben met andere zorgpartners staat op de agenda. Het parkeergebeuren rond de campus Sint-Jan wordt problematisch. Een nieuw concept van onze parkeerinfrastructuur dringt zich op, evenals een hertekening van de inkomzone. Het is duidelijk dat we moeten blijven investeren - niet alleen in infrastructuur en apparatuur - maar ook in onze medewerkers om de toekomst van ons ziekenhuis te blijven verzekeren. Dat dit alles moet gebeuren in een macro-economisch klimaat waar de middelen die aan de zorg worden toegekend steeds beperkter worden, maakt de uitdaging des te groter. Het zorgzaam omspringen met de ons toegekende middelen is daarom een uitdaging die ons allen aanbelangt. Ons ziekenhuis is een van de grootste werkgevers van de provincie. Met meer dan 3.500 individuen vormen we een grote groep die ten dienste staat van het algemeen belang, van onze welzijnsmaatschappij. Laat ook onze beleidsmakers de juiste keuzes maken zodat de zorg voor de gezondheid een prioriteit blijft. Dat wij allemaal bijdragen tot een betere en gezondere maatschappij maakt ons beroep nog aantrekkelijker. We kijken dan ook hoopvol uit naar de toekomst om samen met u ons ziekenhuis verder uit te bouwen tot een instelling waar zorgexcellentie primeert.

Hans Rigauts - Algemeen directeur