'De Vlinder', waar sterven mag

De palliatieve zorgeenheid dankt zijn bestaan aan een uniek samenwerkingsverband tussen AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas en het Netwerk Palliatieve zorg Heidehuis.

Een korte geschiedenis

De palliatieve zorgeenheid werd opgericht op 5 mei 1993, aanvankelijk konden er 5 patiënten verblijven. Vanaf februari 1995 konden er 6 patiënten terecht. In september 1998 was er een laatste uitbreiding naar 9 patiënten. Op 9 maart 2009 verhuisde de palliatieve zorgeenheid van het Minnewater naar de Spaanse Loskaai te Brugge op de Campus SFX van het AZ Sint-Jan. Vanaf dan kreeg de palliatieve zorgeenheid de naam 'De Vlinder'.

Totaalzorg op maat, voor de patiënt en zijn dierbaren

De Vlinder is een thuisvervangende verblijfseenheid, een verpleegafdeling voor ongeneeslijk zieke mensen die we in hun laatste levensfase een totaalzorg op maat aanbieden, in functie van de noden en verlangens van de patiënt en zijn dierbaren. De mensen op een zo comfortabel mogelijke manier verzorgen, met een groot respect voor de eigenheid van denken, voelen en zijn, daar hechten wij het grootste belang aan. De Vlinder wenst synoniem te zijn voor hoogkwalitatieve en diepmenselijke palliatieve zorg. Onze dienst streeft ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen. Dat betekent ook dat kandidaatpatiënten en hun naasten steeds welkom zijn voor info. Soms zijn de patiënten al jarenlang ziek en hebben ze reeds vele ziekenhuisopnames achter de rug. Een opname in een algemeen ziekenhuis betekent nog dat alles in het werk wordt gesteld om de patiënt te genezen, een opname in De Vlinder is anders. Meestal is dit zeer moeilijk en gaat dit met heel wat emoties gepaard omdat de wil om te leven groot is. Het vergt een heel proces voor de patiënt en zijn familie om te aanvaarden dat hij in een palliatieve levensfase is gekomen. Daarom is de samenwerking binnen het Palliatieve netwerk, met de palliatieve supportteams, met de palliatieve thuiszorg, … zo belangrijk. 

Omdat dit de enige afdeling in het ziekenhuis is waar geen genezing meer wordt beoogd, kan er meer tijd besteed worden aan het comfort en de kwaliteit van leven van de patiënt. De tijd die op andere afdelingen wordt besteed aan onderzoeken en therapie komt hier immers vrij. In De Vlinder heeft iedere patiënt zijn eigen kamer, zonder dat de patiënt daarvoor extra dient te betalen. Kwaliteit van leven is voor ieder persoon verschillend. Om de zorg hierop te kunnen aanpassen, vraagt dit van de zorgverlener een grote (verpleegkundige) expertise, luisterbereidheid, respect, empathie, maturiteit en openheid. Niets wordt routinematig gedaan. Het ritme wordt bepaald door de patiënt. De zorg is een continu afstemmen van de prioriteiten. Voor familie en vrienden is het verblijf van hun geliefde een emotioneel zware periode. Mensen zijn in crisis. Elk detail is belangrijk en kan een impact hebben op de latere rouwverwerking. Als zorgverlener is het noodzakelijk om hen te beluisteren, veelvuldig informatie te geven bij het ziekte- en stervensproces, de emoties tussen de patiënt en zijn naasten te vertalen. Wanneer een patiënt overlijdt, wordt de laatste zorg gegeven in overleg met de familie. De familie mag en kan hierbij helpen, en krijgt de tijd die ze nodig heeft om afscheid te nemen. Na het overlijden worden de familieleden eenmalig uitgenodigd op een herdenkingsmoment.

Palliatieve zorg is teamwerk

Het team van De Vlinder bestaat uit 3 artsen, 12,5 voltijdse equivalenten verpleegkundigen, 3 logistieke medewerkers, een 30-tal vrijwilligers, een deeltijdse psychologe, een maatschappelijk werker en een muziektherapeute. Indien nodig kan er een beroep gedaan worden op andere disciplines zoals diëtisten, kinesisten, …
Het team hecht groot belang aan een goede samenwerking met de huisarts. Op vraag van de patiënt kan zijn huisarts mee het medisch beleid bepalen, in overleg met het team.

 

Veerle Goossens

Hoofdverpleegkundige Palliatieve Zorgeenheid

Campus SFX