Een vernieuwde afdeling Neonatale Intensieve Zorgen

Sinds 1986 bevindt zich in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een van de acht erkende Vlaamse diensten voor Neonatale Intensieve Zorgen (NIC), van waaruit van de hele provincie zowel de te vroeg-geborenen, alsook de pasgeborenen met ernstige aangeboren afwijkingen kunnen opgenomen en verzorgd worden.

Onze NIC-afdeling beschikt over 15 "erkende bedden". De realiteit is echter anders: gemiddeld bevinden er zich dagelijks 25 patiënten op onze dienst. De gestage toename van het aantal verwijzingen naar onze dienst kan correct en veilig beantwoord worden dankzij een dynamische teamwerking, een hoge professionele inzet van 4 artsen en 61 verpleegkundigen, en een verzorgde communicatie met de ouders en verwijzers.

Gemiddelde bedbezetting NIC

De keerzijde van de medaille was evenwel het gebrek aan ruimte alsook het gebrek aan privacy en comfort voor de ouders. Met andere woorden: sedert 2007-2008 barst de NIC-afdeling letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen. Reeds in 2007 zette de directie het licht op groen voor een ver doorgedreven verbouwing en verruiming van onze dienst. Het hele medisch en verpleegkundig team werkte nauwkeurig en intensief mee aan dit belangrijk project, o.a. via werkbezoeken aan andere diensten in binnenen buitenland, via werkgroepen, maar ook via intens overleg met de architecten. Het eindresultaat is een unieke combinatie van spitstechnologie, voldoende ruimte (1700 m2), een modern interieur en veel licht.

Op maandag 27 juni 2011 werd fase 1 van deze verbouwing beëindigd:
- Elke patiënt komt terecht in een "semi-open box" van 11 m2; de halfopen scheidingswanden garanderen de privacy voor de ouders, met behoud van een maximaal verpleegkundig toezicht.
- De apparatuur is volledig vernieuwd, inclusief incubatoren, centrale monitoring en beademingstoestellen. Alle heelkundige ingrepen kunnen worden uitgevoerd op de afdeling zelf, zodat een potentieel destabiliserend transport naar een andere verdieping niet langer nodig is.
- Er zijn voldoende brede gangen in de afdeling, zodat moeders in hun ziekenhuisbed onmiddellijk na de bevalling bij hun kindje kunnen.
- Deze ultramoderne dienst is dus perfect gestoeld op onze onderliggende visie, namelijk het bieden van ontwikkelingsgerichte zorg die geïndividualiseerd en familiegeoriënteerd is.

Eind mei 2012 beëindigden we fase 2, met name de "oude dienst" werd omgebouwd tot een N*-afdeling (opname van pasgeborenen met een eerder mild probleem), alsook de bouw van verschillende ruimtes voor de logistieke ondersteuning. Om de ouder-kindrelatie te bevorderen, werden ook extra faciliteiten voorzien voor de ouders die vele dagen en soms zelfs weken op onze dienst aanwezig zijn. Zo is er o.a. een familiekamer voorzien, met keuken, comfortabele zit- en leeshoek met tv, zodat de ouders even op adem kunnen komen. 

 

Dr. Luc Cornette

Diensthoofd Neonatale Intensieve Zorgen

Campus Sint-Jan