Voorwoord

De ziekenhuiswereld blijft in volle evolutie. Het jaarverslag van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is hiervan een getuigenis. Opnieuw kunnen wij u een scala aan activiteiten voorleggen uit zowel de zorg- als de zorgondersteunende diensten.

Het doet me veel plezier vast te stellen dat bij de redactievergaderingen die tot dit jaarverslag leiden, er een toenemend enthousiasme is. Vele medewerkers zijn kandidaat om hun projecten of activiteiten in ons jaarverslag toe te lichten. De aviditeit van onze mensen onderstreept hun betrokkenheid bij het ziekenhuis en dit laatste is mijns inziens een van de meest cruciale waardeparameters voor een bedrijf. Zes jaar geleden hebben we voor het eerst een strategisch denktraject opgezet samen met een groep medewerkers die het hele ziekenhuis vertegenwoordigt: artsen, verpleegkundigen, paramedici, apothekers, psychologen, laboranten, medewerkers van de administratie, medisch-maatschappelijk werk, ombudsdienst, stafdienst kwaliteit, cel beleidsinformatie, leercentrum, aankoopdienst, logistieke dienst, technische dienst, schoonmaak en hygiëne. Op dat ogenblik was een van onze actiepunten de betrokkenheid van onze medewerkers verbeteren. Dat het zoeken naar onderwerpen voor dit jaarverslag evolueerde van het sprokkelen van auteurs die een bijdrage wilden leveren, naar het selecteren van aangeboden onderwerpen is een duidelijk teken dat de inspanningen om de betrokkenheid te vergroten haar vruchten afwerpt. Met mijn dank aan Kristien en Evelyn die zich zonder moeite hebben omgeschoold van professionele sprokkelaars tot enthousiaste schifters. Zij zijn een essentiële steun bij de totstandkoming van dit document. Voor alle duidelijkheid, schiften in de betekenis van sorteren, uitzoeken, uitpluizen en niet "kabbelen, stremmen of klonteren". Evenmin is het de bedoeling dat u het voltooid deelwoord van schiften hieruit zou afleiden. Hoewel je soms een beetje gesch*** moet zijn om alle nuances, gevoeligheden en interprofessionele relaties tijdig te capteren en met mekaar te verzoenen. Maar dan spreek ik bij dit laatste uiteraard enkel voor mezelf. We prijzen ons gelukkig met dit luxeprobleem. Vandaar mijn oprechte dank aan iedereen die een bijdrage leverde tot dit jaarverslag maar ook mijn dank aan elke medewerker die zich dagelijks inzet voor onze organisatie. Zonder die enthousiaste inzet zou Sint-Jan niet staan waar het vandaag staat: een kwaliteitsvol ziekenhuis met supraregionale en voor sommige diensten een nationale en internationale uitstraling. De zorgsector blijft niet gespaard van forse besparingen doch gelukkig wel van de massale sluitingen en ontslagen zoals we die zien in allerlei andere bedrijfssectoren. Toch streven wij als organisatie naar een gezond evenwicht tussen groei, geavanceerd investeringsbeleid, zorg voor medewerkers en financiële draagkracht. We prijzen ons gelukkig dat in deze moeilijke economische situatie het ziekenhuis een stabiele werkgever is en blijft, waar elk zijn plaats en gading vindt. Een ziekenhuis is minder beïnvloed door de globalisering van de wereldeconomie waar lage arbeidskosten een van de belangrijkste drijfveren tot overheveling van activiteiten is. Gelukkig blijft het primum movens in de zorg de geleverde kwaliteit. Dit laatste is dan ook onze blijvende inzet naar de toekomst toe.

Hans Rigauts

Algemeen directeur